I suggest you ...

Mangler mulighet til å fri-tekst

Det er ikke alltid det finnes et bilde på nett. Man bør ga mulighet til å legge inn både eget bilde og kun egen tekst.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: Facebook Google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base